Oefenkansen Nederlands

Wat is een oefenkans?

Allerlei Gentse organisaties bieden oefenkansen aan: conversatietafels in het Nederlands, talen uitwisselen in het taalcafé, Sporten en Nederlands oefenen, Toneel spelen en Nederlands oefenen, Zingen en Nederlands oefenen, enz.

Expertise in overvloed, maar toch blijven we soms zitten met vragen zoals: Hoe kunnen we de taalverwerving nog beter ondersteunen? Zetten we niet te weinig in op het oefenen? Of leggen we net te veel focus op de taal? ...

Samen met Jan Strybol van Dictaal doken we wat dieper in de theorie van taalverwerving en zochten we naar antwoorden. Jan verzamelde alle informatie in een overzichtelijke website: De Kennisbasis Oefenkansen NT2. Elk hoofdstuk bestaat uit een deel theorie en een praktische handleiding/tips voor begeleiders

 

Een overzicht

  1. De route: Hoe leren mensen taal? Is oefenen ook een vorm van Nederlands leren? En welke doelen stel je bij het aanbieden van een oefenkans.
  2. Het voertuig: Als we willen dat mensen taal oefenen tijdens de activteit, hoe pakken we dat dan best aan? We zoomen in op 3 bouwstenen:
  3. De brandstof: Hoe zorg je ervoor dat mensen blijven deelnemen aan jouw oefenkans?  Hoe motiveer je hen? Hoe hou je rekening met verschillende interesses en niveaus? Hoe zorg je ervoor dat deelnemers mee de doelen, thema's en activiteiten van de oefenkans bepalen? 

Vind je het moeilijk om zelfstandig aan de slag te gaan? Contacteer ons.

We hebben al jaren ervaring met het organiseren en ondersteunen van oefenkansen Nederlands. We zullen je ondersteunen bij het bepalen van jouw profiel, de opmaak van een draaiboek en de keuze van activiteiten via adviesgesprekken, vorming, intervisie en methodiekuitwisseling.

Verklaring over cookies