Oefenkansen Nederlands

Wat is een oefenkans?

Wat is een oefenkans?

Allerlei Gentse organisaties bieden oefenkansen aan: conversatietafels in het Nederlands, talen uitwisselen in het taalcafé, Sporten en Nederlands oefenen, Toneel spelen en Nederlands oefenen, Zingen en Nederlands oefenen, enz.

We willen graag dat anderstaligen tijdens die activiteit zoveel mogelijk Nederlands oppikken. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kunnen we de taalverwerving bij anderstaligen nog beter ondersteunen? Samen met Jan Strybol van Dictaal kwamen we tot deze 3 principes.

            B R E I N G E R I C H T  L E R E N      

Breingericht leren gaat over principes die ervoor zorgen dat het brein geholpen wordt bij het oppikken en verwerken van taal. De principes hebben een belangrijke waarde binnen het taalleren en zijn nauw met elkaar verbonden. Lees meer.   

            H A R T G E R I C H T  L E R E N       

Hartgericht leren heeft alles te maken met de motivatie van de taalleerder. Hoe worden mensen gestimuleerd om een taal te leren?  Dat kan in twee richtingen: zorgen dat de taalleerder niet gedemotiveerd geraakt (beschermen) en zorgen dat de taalleerder zin krijgt om te leren en te oefenen (stimuleren). Lees meer.

            T A A L G E R I C H T  L E R E N        

Taalgericht leren betekent dat ervoor gezorgd wordt dat de deelnemer niet alleen taal als middel gebruikt om te communiceren of een boodschap te begrijpen, maar ook de kans krijgt om aandacht te hebben voor de taal zelf. Lees meer.

 

Naast deze 3 principes rond taalverwerving is het evenzeer belangrijk om stil te staan bij de keuzes van je organisatie. Welke doelen wil je bereiken met je activiteit? Leg je de focus zeer nadrukkelijk op taal en leg je woordenschat, uitdrukkingen… uit? Wil je dat de deelnemers vooral hun spreekangst overwinnen? Of is het sociale aspect van je activiteit prioritair? In de profieltest en vervolgens het draaiboek op deze site wordt uitgebreid ingegaan op de keuzes voor een niet-formele oefenkans. Je wordt er stapsgewijs begeleid in het bepalen van je doelstellingen en de huisstijl of werkwijze van je eigen oefenkans.

Vind je het moeilijk om zelfstandig aan de slag te gaan? Contacteer ons.

We hebben al jaren ervaring met het organiseren en ondersteunen van oefenkansen Nederlands. We zullen je ondersteunen bij het bepalen van jouw profiel, de opmaak van een draaiboek en de keuze van activiteiten via adviesgesprekken, vorming, intervisie en methodiekuitwisseling.

Verklaring over cookies