Oefenkansen Nederlands

Trefdag

Op 16 mei 2019 organiseerden IN-Gent vzw en Stad Gent de Trefdag Oefenkansen Nederlands in Gent.

Die dag inspireerden we vrijwilligers en organisatoren van oefenkansen met good practices, een materialenmarkt, tips, enz.

Hieronder vind je alle presentaties die werden gegeven op de trefdag.

Veel leesplezier!

Een oefenkans organiseren: wat kunnen wij betekenen voor jou?

 • Begeleiding: Emmy Vandenbogaerde  (Stad Gent), Sahin Bories (IN-Gent vzw), Steven Delarue(Onderwijscentrum Gent)
 • presentatie

In Gent is er al heel wat ervaring met het organiseren van oefenkansen. Dienst Welzijn en Gelijke Kansen  (Stad Gent), Onderwijscentrum Gent en IN-Gent vzw hebben de opgebouwde expertise van verschillende organisaties gebundeld in handige tools, vormingen en materialen. Tijdens het plenair gedeelte verneem je hoe wij jullie kunnen ondersteunen in jullie oefenkans.  

Nederlands oefenen én ouderbetrokkenheid verhogen via Ouderbabbels

 • Begeleiding: Véronique Van Damme en Sien Van Wassenhove (Onderwijscentrum Gent)
 • Presentatie

Verschillende Gentse basisscholen organiseren onder de noemer Ouderbabbels conversatiemomenten voor de ouders van hun leerlingen. De doelstelling is daarbij tweeledig: enerzijds is het de bedoeling om de Nederlandse taalvaardigheid van ouders te verbeteren, anderzijds kan op die manier ook de betrokkenheid van ouders bij de school verder versterkt worden. Tijdens deze interactieve workshop ontdek je wat de Ouderbabbels precies inhouden, en wat de succesfactoren en valkuilen van deze aanpak zijn. De brugfiguur van het Sint-Gregoriuscollege vertelt samen met een vrijwilliger ook over hoe zij de Ouderbabbels op hun school concreet vorm hebben gegeven en wat hun ervaringen daarbij waren.


Spelenderwijs taal stimuleren

Spelenderwijs werken aan taalstimulering bij de anderstalige ouders, dat doet VZW jong elke maand tijdens het ouder-kind moment. Vzw Jong nodigt je uit om kennis te maken met hun methodiek. Door speelse werkvormen brengen ze taligheid binnen in hun bestaande activiteiten. Je ontdekt de plannen om dit ook naar andere werkingen van vzw Jong uit te rollen.

 

De sociale kruidenier: winkelen met taal

 • Begeleiding: Gülcan Sari  (Samenlevingsopbouw Gent)
 • Presentatie

De sociale kruidenier in het buurtcentrum Rabot bereikt veel anderstalige vrijwilligers en klanten. “Hoe kunnen we hen op vlak van taal stimuleren en ondersteunen?” was het uitgangspunt van dit project. Samenlevingsopbouw Gent, de Stad Gent en enkele studenten van de lerarenopleiding NT2 (het Perspectief) zochten samen naar de juiste formule. Zij vertellen je over hun zoektocht, de valkuilen, successen en toekomstplannen.


Taalverschillen aan de praattafel

 • Begeleiding: Siska Goubert (Agentschap Integratie en Inburgering)  
 • Presentatie en Tips

Terwijl de ene deelnemer zijn eerste woorden Nederlands leert, kan de andere al mooie volle zinnen maken. Het taalniveau en dan vooral de verschillen hierin zijn een uitdaging voor veel begeleiders/vrijwilligers van een praatgroep. Hoe zorg je dat elke deelnemer aan bod komt? Hoe geef je gevorderden voldoende uitdagingen en hoe zorg je dat beginners mee zijn in het gesprek?

Tijdens deze workshop krijg je tips die je hierin ondersteunen. We proberen ook een paar zaken uit aan de hand van wat materiaal.

 

Het NT2 aanbod in Gent met focus op laaggeschoolde anderstaligen

 • begeleiding: Nassira Miki (IN- Gent) en Katrien Verbruggen (CBE)
 • Presentatie

Maak kennis met het NT2- aanbod in Gent. Wat is het verschil tussen een CVO en een CBE? Kan iedereen vrij zijn school of cursus kiezen? Wat betekenen al die niveaus, zoals A1 of A2? Je krijgt een overzicht van het formele aanbod Nederlands voor anderstaligen in Gent. We focussen ons op het aanbod voor laaggeschoolde cursisten en gaan dieper in op hun eigenschappen en vaardigheden.

Leesplezier, ook voor beginners

Hoe kan je werken met teksten en verhalen bij deelnemers die nog niet zo taalvaardig zijn? Janique Vanderstocken deelt haar jarenlange ervaring en enthousiasme. Ze reikt je een aantal werkvormen aan die direct inzetbaar zijn in jouw oefenkans.

Samen theater maken: meer dan alleen een oefenkans

 • Begeleiding: Stien Van Opstal en Saartje Vermoesen (CBE)

Victoria Deluxe  en CBE Leerpunt, zetten samen een theatertraject op rond het brede thema taal. De acteurs zijn 36 cursisten van 16 verschillende nationaliteiten. Samen met de kunstenaars Sara Vilardo en Klaas De Roo repeteerden ze wekelijks en werkten ze naar een voorstelling toe. Onderlinge interactie, creativiteit en spel staan centraal.

Leerpunt vertelt het verhaal - van begin tot einde - van dit project. Bijzondere aandacht gaat naar de originele manier om met de Nederlandse taal aan de slag te gaan en de impact hiervan op de anderstalige deelnemers.
Victoria Deluxe is een sociaal artistieke werkplek in Gent. CBE Leerpunt is het Centrum voor Basiseducatie, Gent – Meetjesland – Leieland.

Een oefenkans? Dat organiseer je niet zomaar.

 In deze presentatie zoomen we in op de eerste stappen bij het organiseren of opkrikken van een oefenkans. We bekijken hoe je samen met de andere betrokkenen bij je oefenkans antwoorden kan geven op vragen als: Wat is ons doel? Wat gaan we precies doen? Wat is ons profiel en hoe beslissen we dat? Waar vinden we ondersteuning om onze ideeën concreet vorm te geven? Jan Strybol stelt het nieuwe draaiboek voor, een essentiële tool voor elke organisator van oefenkansen.


Conversatie op school: succesfactoren, drempels en handige tips & tricks

 • Begeleiding: Sofie Verbrugghen en Steven Delarue (Onderwijscentrum Gent)
 • Presentatie

De afgelopen twee jaar werkte Onderwijscentrum Gent dankzij de steun van het Agentschap Integratie en Inburgering actief aan manieren en methodieken om conversatieactiviteiten op te zetten op school, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. In deze workshop presenteren we de resultaten van dit tweejarige project: wat zijn kritische succesfactoren en belangrijke randvoorwaarden bij het opzetten van conversatieactiviteiten? Welke drempels duiken daarbij op, en hoe ga je daarmee om? En hoe kun je tegelijk aan meer ouderbetrokkenheid én aan een sterkere taalvaardigheid in het Nederlands werken? Als (onderwijs)professional krijg je handige tips mee om ook van jouw oefenkans een succes te maken.

 

 

Verklaring over cookies