Oefenkansen Nederlands

Bepaal jouw profiel

Bij het organiseren van een oefenkans is het belangrijk om goed na te denken over de doelen die je nastreeft. 

  • In welke mate zet je in op taal oefenen bv. de deelnemers zoveel mogelijk zelf laten spreken, bewust feedback geven, enz. ,
  • in welke mate zet je in op niet-talige doelen bv. de buurt leren kennen, inspelen op specifieke noden van mensen, gezellig samenzijn, enz.

 

Dat bepaalt jouw profiel.

 

Wij vatten het zo samen:

Talige doelen

  • Taalfocus - we geven taal bewust een plaats in onze activiteit, we voorzien tijd en aandacht voor, tijdens of na onze activiteit om Nederlands te oefenen en om hierover te praten.  We bekijken de gebruikte taal en zorgen voor herhaling. 
  • Taalinput - we reiken zoveel mogelijk Nederlands aan, we zorgen voor taalstimulering op verschillende vlakken (mondeling en schriftelijk), we werken met zoveel mogelijk verschillende bronnen: tekst, muziek, filmpjes,…  We passen bewust ons taalgebruik aan aan de deelnemers.
  • Taaloutput - we laten de deelnemers zoveel mogelijk actief spreken. We motiveren via werkvormen en methodieken om zelf aan het woord te zijn. We sporen de deelnemers aan om zich zoveel mogelijk te uiten.

Niet-talige doelen

  • Maatschappelijke doelen - we betrekken de deelnemers zo veel mogelijk bij onze organisatie of activiteit, we willen de deelnemers welkom doen voelen en informeren hen over onze werking/buurt/school/de stad/… 
  • Activering - we laten de deelnemers zoveel mogelijk zelf doen en niet praten over. De deelnemers moeten actief meedoen en we doen dingen na uit het echte leven.
  • Authenticiteit - we sluiten zoveel mogelijk aan bij wat de deelnemers op dat moment nodig hebben. We stimuleren hen om zelf bronnen mee te brengen, we hebben zoveel mogelijk contact met de buitenwereld.  

 

Doe de test en ontdek welke doelen voor jouw activiteit echt belangrijk zijn en wat voor jou minder relevant is. 

We koppelen de doelen vervolgens aan types activiteiten, zodat je gericht op zoek kan in onze databank.

Doe de test of download de papieren versie

Verklaring over cookies